Medlemssidan
Här kommer information som bara rör medlemmarna.

Vi har en ny medlemssida som kräver lösenord för att man ska komma in på.

Där kommer mer information som bara rör medlemmarna att finnas. Dokument och bilder samt lite mera. Inloggningsuppgifter kommer att skickas ut.
Nya medlemssidan


Föreningens medlemsforum har stängts ned på grund av för låg aktivitet. Kanske kommer en ny medlemssida framöver med information som vi behöver.

Dianelunds Facebookgrupp
Vi vill rekommendera att de medlemmar som har ett Facebookkonto använder sig av vår Facebookgrupp "Dianelund". Du kan endast bli inbjuden av andra medlemmar, så sök upp oss på Facebook, så ordnar vi med ditt medlemskap i gruppen.

Vårt forum ligger nere för tillfället. För få använde sig av det och det fanns ingen orsak att försöka hålla det vid liv när det inte användes. Kanske kommer det någon ny version i framtiden om intresse finnes.


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Inte bara en rekreationsplats...

Arbete inför trädgårdssynen

Foto : Tore Nylund

Staketet runt tomterna ska underhållas. Kolonisten står själv för målning. Är staketet trasigt, kontakta styrelsen. Staketet ägs av Gatukontoret, som också ser till att grus/sand finns i gångarna genom området.
Gräs och ogräs i grusgångar utanför kolonistens tomt ska också tas bort kontinuerligt.
Även skogen 5 meter utanför våra lotter ska hållas fin och sly ska hållas undan. Läs mer i brukaravtalet som finns upplagt bland dokumenten på vårat medlemsforum. Där står mer detaljerat om vilket ansvar vi har. Jag har en känsla av att detta ofta blir eftersatt och alltför mycket träd tillåts växa sig stora
.

 


Foto: Tore Nylund
Det är mycket jobb med att ha en kolonilott...
men det är jätteroligt!

Nytt kalendarium
uppe 2016!
Finns på medlemssidan!

Observera att
röjningsarbete bör ske strax innan våra eldningsdatum så att det inte blir för mycket ris liggandes.